บริษัท ยูนิ ดีไซน์ โปรดักส์ จำกัด
www.unidesignproducts.com

UNI DESIGN PRODUCTS

We providing high standards of tactile paving and high-security bollards.
ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์กระเบื้องยางสำหรับคนตาบอด, กระเบื้องยางผิวสัมผัส ,ปุ่มทางเดินคนพิการ, ทางเดินคนตาบอด, ยางกันลื่น, กระเบื้องยางสำหรับผู้พิการทางสายตา และ ทางเดินคนพิการประเภทแกรนิต รวมถึง บอลลาด